Sản phẩm

Máy bơm tĩnh

Máy bơm tĩnh là sản phẩm của công ty. Được thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi công trình, dễ dàng di chuyển.
Tăng năng suất và lợi nhuận khi chọn máy bơm của V.P.S
Được thiết kế và cập nhật liên tục , sử dụng công nghệ mới nhất duy trì các ưu điểm hoạt động.
Bảo trì bảo dưỡng đơn giản.

Hợp tác

Dự án công trình