Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH V.P.S

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú - Xã Phú Hội - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

Số điện thoại: 

Phòng Kinh Doanh

+84 2513 833 052

Phòng Kế Toán Nhân Sự

+84 2513 833 054

Email: sales@vinacrete.com

Website: www.vinacrete.com