• Construction Pumping Equipment

  Including specialized equipments used in construction works: Concrete Boom Pumps; Trailer Pumps; Truck Mounter Line Pumps... Read more

 • Tunneling Equipment

  Including specialized equipments used in the construction of underground works: Roboshot Transmix; Roboshot Maxijet; Roboshot Midijet... Read more

 • SEGMENT CARRIER

  Specialized used vehicles to transport concrete structures, the construction equipments. Load capacity from 12 to 120 tons... Read more

 • SPECIAL PUMPS

  These machines are specially designed while ensuring the performance and capacity of the pump... Read more

 • RENTAL SERVICES

  The equipments rental had pumping capacity from 65 to 120 cubic volume per hour. Read more

product 5 product 5 k"product

HỢP TÁC GIỮA JACON & TECHNI-METAL SYSTEMES

   Techni-Métal Systèmes (TMS) của nước Pháp & nhóm Jacon của Úc vào ngày hôm nay đã công bố một sự hợp tác chiến lược, hai bên sẽ dựa trên khả năng của mình để mở ra một kỷ nguyên mới trong xây dựng đường hầm.
   Rất nhiều công trình đường hầm trong tương lai của khách hàng sẽ được xây dựng dựa trên sự hợp tác của TMS & JACON, đó chính là một phạm rộng hơn, toàn diện hơn của sản phẩm với trọng tâm là hỗ trợ khách hàng và dịch vụ. Phạm vi rộng hơn của sản phẩm tăng cường cung cấp khả năng hậu cần, giải pháp từ đầu vào để phù hợp cho đến khi hoàn thành dự án.
   Một hệ thống giám sát toàn cầu sẽ tối ưu hóa dịch vụ và hỗ trợ bằng cách cung cấp dữ liệu hoạt động trong thời gian thực. Kết quả là tăng máy tính khả dụng và độ tin cậy với mục tiêu bảo trì dự phòng. Với sự gia tăng, đổi mới các hệ thống đường hầm TMS & JACON sẽ cung cấp các công nghệ mới đảm bảo yêu cầu cơ bản về vệ sinh môi trường, quy định an ninh chặt chẽ hơn, trong khi vẫn tăng cường hiệu quả của công nghệ hiện tại. Cùng với nhau, chứng nhận ISO Jacon và TMS kết hợp các nguồn lực sản xuất và dịch vụ khách hàng để cung cấp hỗ trợ toàn cầu nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tin tức& Sự Kiện

Dự Án

Dịch Vụ

Hỗ Trợ

Web Counter
Web Counter